Collectanten

De Diakonie is op zoek naar nieuwe collectanten
Tijdens de kerkdiensten worden de collectes verzorgd door 1 diaken en 1 collectant.
Op dit moment zijn er 6 collectanten en 8 diakenen.
Collectant zijn houdt in dat je ongeveer 1x per 6 weken ingeroosterd wordt.

Collectant zijn kost dus niet veel tijd maar je draagt als collectant wel je steentje bij aan het werk van de Diakonie.

Spreekt deze functie je aan en wil je meer weten? Vraag het aan één van de diakenen of neem dan contact op
met de Diakonie via diaconie@pknvelp.nl