Pastoraat

Omzien naar elkaar

Pastoraat is ‘omzien naar elkaar’. Het betekent dat gemeenteleden met elkaar meeleven in lief en leed. Dat gebeurt enerzijds vanzelf, doordat mensen elkaar kennen en met elkaar optrekken. Anderzijds zijn er ouderlingen, contactpersonen, de predikant, de kerkelijk werker en soms een jeugdwerker om het pastoraat vorm te geven.

 

Wie doet wat

  • pastor (kerkelijk werker) Janneke Bron: 30-60 jaar
  • Ouderlingen: bezoekwerk en organisatie pastoraat
  • Contactpersonen: voor een klein wijkje

 

Organisatie ontmoetingen

  • Zondagochtend na de dienst: ontmoeting bij koffie/thee
  • Gesprek met een contactpersoon
  • Deelname aan kringen en bijeenkomsten
  • Pastoraat gebeurt op aanvraag. Vraag er dus gerust om, als u er behoefte aan hebt!

 

Behoefte aan contact?

Email: pastoraat@pknvelp.nl

 

Pastorale ouderlingen

  • Marja Rutten. Tel: 026 361 88 22 of 06 51 10 44 90
  • Chris Scharten. Tel: 0313 48 47 47

 

Als u mee wilt helpen

Neem dan contact op met Marja Rutten.