Ontmoet de Protestantse Gemeente Velp die ondersteuning biedt waar gewenst. Ontmoeting met God en mensen. Ontdek kerk, geloof, samenzijn en zingeving in ons dorp. 

Coronatime: er is weer hoop! Wat betekent dat voor ons?

Wij mogen vanaf 4 juli weer met 50 mensen de kerkdienst bijwonen, exclusief de mensen die de dienst verzorgen. Registreren hiervoor is nog wel nodig. Ook mogen we voorzichtig weer zachtjes meezingen en de mondkapjes zijn niet meer verplicht. Wel houden we vast aan de 1,5 meter regel.

Rainbow lied

Wij brengen u naar een priklocatie

Leden van de Protestantse Gemeente Velp zijn bereid om u naar de priklocatie v.v. te begeleiden als dit een probleem voor u is. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, neem dan contact op met de Protestantse gemeente. Een coördinator van de gemeente zorgt ervoor dat u een chauffeur krijgt toegewezen die u met de auto van deur tot deur begeleidt. De coördinator is bereikbaar via priktaxi@pknvelp.nl of 06-83025734.

Reserveren kerkdienst

 

Vanaf 23 mei 2021 mogen kerkdiensten of andere (religieuze) bijeenkomsten weer worden bijgewoond.

Je kunt een dienst bijwonen door een plaats te reserveren via deze website.

Max. 50 mensen – 1,5m afstand – bij klachten thuis blijven

Wat wij willen delen

Wat ga jij doen deze zomer?

Op zoek naar nieuwe boeken, films, series of...

Online vieren kan ook

Download hier de  liturgie

Stuur een gebedsintentie in die we tijdens de dienst voordragen.

Of steek een digitaal kaarsje aan op de website.

 

 

Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.
Lef! Juni 2021

Lef! Juni 2021

https://portal.dezaligezalm.nl/read/516/10843 Soms gebeuren er dingen in je leven waarover je je verwondert. Dit kan leiden tot heel mooie ontmoetingen met elkaar en met de Geest van God. Over dit thema "verwondering" lezen we op blz. 4 en op blz. 26. We verwonderen...