Organisatie

De Protestantse Gemeente Velp (PG Velp) is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). We hebben ruim 1000 leden. We werken in een aantal zaken samen met kerken uit de directe omgeving.

Ons karakter

Wij willen graag een open plek zijn voor ontmoeting met God en met elkaar, waar mensen zich gekend en herkend weten en waar ze geaccepteerd worden zoals ze zijn – een ieder met haar of zijn eigen bijzonderheden. Ontmoeten en verbinden – dat zijn onze kernwoorden.

Taakgroepenstructuur

De Protestantse Gemeente Velp kent een taakgroepenstructuur. De kern ervan is dat elke taakgroep in hoge mate verantwoordelijk is voor het eigen werkterrein en ook een eigen budget en begroting heeft. Ook kan een taakgroep weer werkgroepen (subgroepen) hebben.

Kerkenraad

De Kerkenraad is het bestuur van de PG Velp. Die stelt het beleid vast en ook de begroting en de jaarrekening. De uitvoering van het beleid wordt gecheckt in de Kleine Kerkenraad, waarin elke taakgroep met een of twee personen is vertegenwoordigd.

Klik hier voor een organogram