Missie

 

De PG Velp is een pluriforme gemeente. Dat wil zeggen dat veel mensen geregeld naar de zondagse dienst komen en anderen zo nu en dan en bijvoorbeeld wel aan een gesprekskring doordeweeks deelnemen. De een staat in het midden van de gemeente, de ander liever meer aan de rand. Mensen zijn verschillend en staan ook verschillend in het geloof. Door alle verschillen heen vormen wij één gemeente en zoeken samen naar verdieping in de ontmoeting rond levensvragen en Bijbelse verhalen.

Geloven is geen vaststaand gegeven, maar een weg die je kunt ontdekken. De PG Velp wil mensen de gelegenheid bieden om hun eigen spiritualiteit te ontwikkelen. Onze geloofsgemeenschap wil in een sfeer van openheid een ontmoetingsplek bieden aan ieder die in gesprek wil rond geloofs- en levensvragen.
De PG Velp wil midden in de samenleving staan en inspelen op de vragen van deze tijd. Er zijn verschillende vormen van maatschappelijke betrokkenheid mogelijk.

Het vormen van een gemeenschap vraagt om betrokkenheid. De gemeenschap is ook in beweging. Het aantal mensen dat actief deelneemt aan het hele kerkelijke gebeuren neemt af. Dat is een gegeven dat past in de tijd waarin wij leven. Mensen verbinden zich minder dan vroeger voor lange tijd, of levenslang, aan een organisatie. En als het om geloven gaat is de kerk niet meer de enige aanbieder op de markt van spiritualiteit.

Dat betekent dat we als gemeente zullen moeten nadenken over andere, nieuwe vormen van betrokkenheid.