Kerkenraad

Ds. Dirk Jan Brans,
predikant
predikant@pknvelp.nl

Rob van de Wetering,
pastoraal medewerker
pastor@pknvelp.nl

Dick van der Kolk,
voorzitter
vz.kerkenraad@pknvelp.nl

Jan Richter,
2e-voorzitter
vz.kerkenraad@pknvelp.nl

Dick v.d. Kolk,
scriba a.i.

scriba@pknvelp.nl

Arthur Ohm,
voorzitter diaconie

Seia Moet,
secretaris diaconie

Johan Vermeulen,
penningmeester diaconie

Wim Buizert,
werelddiaken

Menno Dubbeldam,
Kerk in Actie

Frits de Rek,

diaconaal rentmeester

Kerkrentmeesters

ckrm@pknvelp.nl

 

Jaap Boehmer,
voorzitter CKRM

Kees Herder,
secretaris CKRM
penningmeester a.i.

Pastoraal Ouderlingen

pastoraat@pknvelp.nl

 

Frans Luteijn,
ouderling

Chris Scharten,
ouderling

Ouderling met een bijzondere opdracht

Gerie Mensink
groene team

groeneteam@pknvelp.nl