Kerkblad

Lef!

De  uitgave van het kerkblad van oktober kunt u hier inzien.

In Lef! leest u verschillende inspirerende artikelen. Daarnaast informeert Lef! u over de kerkdiensten en activiteiten in de gemeente. Het verschijnt 11x per jaar digitaal en op papier in kleur. Abonnees ontvangen het blad per post thuis.

Voorgaande uitgaven

Lef!september
Lef! juli-augustus 
Lef!-juni
Lef!-mei
Lef!-april
Lef!-maart
Lef!-februari
Lef!-januari

Abonnement

Alle leden van de Protestantse Gemeente Velp krijgen het kerkblad thuisgestuurd, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Een vrijwillige bijdrage voor de kosten kan overgemaakt worden op banknummer
NL23 RABO 0373 7343 36 t.n.v. Protestantse Gemeente Velp.

Niet-leden kunnen ook een abonnement nemen. Dat kost € 25,00 Heeft u interesse? Maak dan uw bijdrage over op bovengenoemd bankrekeningnummer. Meld u dan wel even aan als abonnee, bij voorkeur via het mailadres kerkblad@pknvelp.nl

Kopij

Kopij kunt u per email of schriftelijk inleveren, bij het Kerkelijk Bureau, Postbus 228, 6882 AE Velp; het liefst per email: kerkblad@pknvelp.nl.
Richtlijnen voor het aanleveren van kopij
• Lever uw kopij aan als een Word-document dat u meestuurt als bijlage bij uw e-mail.
• Gebruik in uw kopij één lettertype, steeds in dezelfde corpsgrootte.
• Wees zuinig met hoofdletters en vette tekst.
• Wilt u afbeeldingen meesturen? Doe dat dan als bijlage in jpg-formaat.
  De redactie kan alleen afbeeldingen plaatsen die vrij van rechten zijn.
  Bent u daar niet zeker van (de meeste afbeeldingen van internet zijn niet rechtenvrij) vraag dan de redactie een rechtenvrij beeld toe te    voegen.
• De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen.

 

Inleverdata kopij:

nummer                          kopijdatum                verschijningsdatum
januari 2020                   11 december 2019     9 januari
februari 2020                 13 januari                 31 januari
maart 2020                     10 februari               26 februari
april 2020                        16 maart                    2 april
mei 2020                          27 april                    14 mei
juni 2020                          11 mei                      28 mei
juli/augustus 2020           15 juni                        2 juli
september 2020              10 augustus             27 augustus
oktober 2020                   14 september            1 oktober
november 2020               12 oktober               29 oktober
december 2020                9 november           26 november
januari 2021                     9 december             7 januari 2021
februari 2021                  11 januari                28 januari 2021