Kerkblad

Lef!

In Lef! leest u verschillende inspirerende artikelen. Daarnaast informeert Lef! u over de kerkdiensten en activiteiten in de gemeente. Het verschijnt 11x per jaar digitaal en op papier in kleur. Abonnees ontvangen het blad per post thuis.
De  uitgave van het kerkblad van oktober kunt u hier inzien.

Voorgaande uitgaven;
Lef!september
Lef!juli/augustus
Lef!juni
Lef!mei
Lef!april , het winnende kerkblad van het jaar 2019!
Lef!maart
Lef!februari
Lef!januari

Abonnement

Alle leden van de Protestantse Gemeente Velp krijgen het kerkblad thuisgestuurd, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Een vrijwillige bijdrage voor de kosten kan overgemaakt worden op banknummer
NL56 FVLB 0635 8100 50 t.n.v. Protestantse Gemeente Velp.

Niet-leden kunnen ook een abonnement nemen. Dat kost € 25,00 Heeft u interesse? Maak dan uw bijdrage over op bovengenoemd bankrekeningnummer. Meld u dan wel even aan als abonnee, bij voorkeur via het mailadres kerkblad@pknvelp.nl

Kopij

Kopij kunt u per email of schriftelijk inleveren, bij het Kerkelijk Bureau, Postbus 228, 6882 AE Velp; het liefst per email: kerkblad@pknvelp.nl.
Richtlijnen voor het aanleveren van kopij
• Lever uw kopij aan als een Word-document dat u meestuurt als bijlage bij uw e-mail.
• Gebruik in uw kopij één lettertype, steeds in dezelfde corpsgrootte.
• Wees zuinig met hoofdletters en vette tekst.
• Wilt u afbeeldingen meesturen? Doe dat dan als bijlage in jpg-formaat.
  De redactie kan alleen afbeeldingen plaatsen die vrij van rechten zijn.
  Bent u daar niet zeker van (de meeste afbeeldingen van internet zijn niet rechtenvrij) vraag dan de redactie een rechtenvrij beeld toe te    voegen.
• De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen.

Inleverdata kopij:

nummer                   

februari 2019
maart 2019
april 2019
mei 2019
juni 2019
juli/augustus 2019
september 2019
oktober 2019
november 2019
december 2019
januari 2020
februari 2020

kopijdatum              

14 januari
11 februari
11 maart
15 april
13 mei
10 juni
12 augustus
16 september
14 oktober
11 november
11 december
13 januari

verschijningsdatum

1 februari
1 maart
29 maart
3 mei
31 mei
28 juni
30 augustus
4 oktober
1 november
29 november
10 januari 2020
31 januari 2020