Kerkblad

Lef!

De  uitgave van het kerkblad van juli/augustus kunt u hier inzien.

In Lef! leest u verschillende inspirerende artikelen. Daarnaast informeert Lef! u over de kerkdiensten en activiteiten in de gemeente. Het verschijnt 11x per jaar digitaal en op papier in kleur. Abonnees ontvangen het blad per post thuis.

Voorgaande uitgaven

Lef!-juni
Lef!-mei
Lef!-april
Lef!-maart
Lef!-februari
Lef!-januari

Abonnement

Alle leden van de Protestantse Gemeente Velp krijgen het kerkblad thuisgestuurd, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Een vrijwillige bijdrage voor de kosten kan overgemaakt worden op banknummer
NL23 RABO 0373 7343 36 t.n.v. Protestantse Gemeente Velp.

Niet-leden kunnen ook een abonnement nemen. Dat kost € 25,00 Heeft u interesse? Maak dan uw bijdrage over op bovengenoemd bankrekeningnummer. Meld u dan wel even aan als abonnee, bij voorkeur via het mailadres kerkblad@pknvelp.nl

Kopij

Kopij kunt u per email of schriftelijk inleveren, bij het Kerkelijk Bureau, Postbus 228, 6882 AE Velp; het liefst per email: kerkblad@pknvelp.nl.
Richtlijnen voor het aanleveren van kopij
• Lever uw kopij aan als een Word-document dat u meestuurt als bijlage bij uw e-mail.
• Gebruik in uw kopij één lettertype, steeds in dezelfde corpsgrootte.
• Wees zuinig met hoofdletters en vette tekst.
• Wilt u afbeeldingen meesturen? Doe dat dan als bijlage in jpg-formaat.
  De redactie kan alleen afbeeldingen plaatsen die vrij van rechten zijn.
  Bent u daar niet zeker van (de meeste afbeeldingen van internet zijn niet rechtenvrij) vraag dan de redactie een rechtenvrij beeld toe te    voegen.
• De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen.

 

Inleverdata kopij:

nummer                          kopijdatum                verschijningsdatum
januari 2020                   11 december 2019     9 januari
februari 2020                 13 januari                 31 januari
maart 2020                     10 februari               26 februari
april 2020                        16 maart                    2 april
mei 2020                          27 april                    14 mei
juni 2020                          11 mei                      28 mei
juli/augustus 2020           15 juni                        2 juli
september 2020              10 augustus             27 augustus
oktober 2020                   14 september            1 oktober
november 2020               12 oktober               29 oktober
december 2020                9 november           26 november
januari 2021                     9 december             7 januari 2021
februari 2021                  11 januari                28 januari 2021