Bankrekeningen Protestantse Gemeente Velp

Jaarlijkse Kerkelijke bijdrage 

U kunt uw lidmaatschapsbijdrage overmaken via het banknummer:
NL23 RABO 0373 7343 01 t.n.v. Protestantse Gemeente Velp

Vrijwillige bijdrage Lef!

U kunt uw vrijwillige bijdrage voor het in stand houden van Lef! overmaken op:
NL23 RABO 0373 7343 36 t.n.v. Protestantse Gemeente Velp

Giften, collectemunten etc.

Wij hebben gele 2-euromunten en blauwe 1-euromunten.
De gele munten worden verpakt per 25 stuks = €50
De blauwe munten worden verpakt per 50 stuks = €50
U kunt deze munten kopen door het gewenste bedrag (meervoud van €50 dus) over te maken naar bankrekeningnummer
NL79 RABO 0373 7342 98 o.v.v. “Collectemunten blauw en/of geel en naam en adres”.
Het gewenste wordt zo mogelijk overhandigd in de kerk en anders thuis bezorgd.
U kunt ook uw gaven tijdens de dienst overmaken via Givt. Klik hier voor meer informatie over deze betaalwijze.

Overige vrijwillige bijdragen

Overige vrijwillige bijdragen kunt u storten op:
NL 45 RABO 0373 7343 28 t.n.v. Protestantse Gemeente Velp

Diaconie Protestantse Gemeente Velp

Een gift aan de Diaconie is niet voor de kerk zelf bestemd, maar voor mensen binnen en buiten de kerk, of voor een goed doel. U kunt geld geven via het banknummer van de Diaconie: NL50 RABO 0369 7717 88 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Velp.

Door overmaking van uw gift of bijdrage beschikt u over een betalingsbewijs voor uw aangifte inkomstenbelasting.