Kerkblad

Lef!

De  uitgave van het kerkblad van april kunt u hier inzien.

In Lef! leest u verschillende inspirerende artikelen. Daarnaast informeert Lef! u over de kerkdiensten en activiteiten in de gemeente. Het verschijnt 11x per jaar digitaal en op papier in kleur. Abonnees ontvangen het blad per post thuis.

Voorgaande uitgaven

Lef!-maart
Lef!-februari
Lef!-januari

Abonnement

Alle leden van de Protestantse Gemeente Velp krijgen het kerkblad thuisgestuurd, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Een vrijwillige bijdrage voor de kosten kan overgemaakt worden op banknummer
NL23 RABO 0373 7343 36 t.n.v. Protestantse Gemeente Velp.

Niet-leden kunnen ook een abonnement nemen. Dat kost € 25,00 Heeft u interesse? Maak dan uw bijdrage over op bovengenoemd bankrekeningnummer. Meld u dan wel even aan als abonnee, bij voorkeur via het mailadres kerkblad@pknvelp.nl

Kopij

Kopij kunt u per email of schriftelijk inleveren, bij het Kerkelijk Bureau, Postbus 228, 6882 AE Velp; het liefst per email: kerkblad@pknvelp.nl.
Richtlijnen voor het aanleveren van kopij
• Lever uw kopij aan als een Word-document dat u meestuurt als bijlage bij uw e-mail.
• Gebruik in uw kopij één lettertype, steeds in dezelfde corpsgrootte.
• Wees zuinig met hoofdletters en vette tekst.
• Wilt u afbeeldingen meesturen? Doe dat dan als bijlage in jpg-formaat.
  De redactie kan alleen afbeeldingen plaatsen die vrij van rechten zijn.
  Bent u daar niet zeker van (de meeste afbeeldingen van internet zijn niet rechtenvrij) vraag dan de redactie een rechtenvrij beeld toe te    voegen.
• De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen.

 

Inleverdata kopij:

 

Editie Inleveren kopij postbezorging  
       
januari-21 9-12-2020 voor weekend : 9-1-2021
februari-21 11-1-2021 voor weekend: 30-1-2021
maart-21 8-2-2021 voor weekend: 27-2-2021
april-21 8-3-2021 voor weekend: 27-3-2021
mei-21 5-4-2021 voor weekend: 24-4-2021
juni-21 17-5-2021 voor weekend: 5-6-2021
juli/augustus-21 14-6-2021 voor weekend: 3-7-2021
september-21 16-8-2021 voor weekend: 4-9-2021
oktober-21 13-9-2021 voor weekend: 2-10-2021
november-21 18-10-2021 voor weekend: 6-11-2021
december-21 15-11-2021 voor weekend: 4-12-2021
januari-22 13-12-2021 voor weekend: 8-1-2022
februari-22 17-1-2022 voor weekend: 5-2-2022
       
Let op: de vetgedrukte wijken af van de reguliere data