In het februarinummer van Lef! heeft u / heb jij kunnen lezen dat er een denkgroep is gestart om na te denken over de toekomst van de Protestantse Gemeente Velp. De denkgroep bestaat uit Hendrika Jager, Petra Zuijderwijk, Ed Hustinx, Eise Lensink, Gerie Mensink en Rob van de Wetering.
Als denkgroep hebben we ons gebogen over de vraag wat de gemeente moet doen om ook in de toekomst een vitale gemeente te zijn die aantrekkelijk is voor jong en oud. We hebben inmiddels een Visienota PG Velp – eindrapport  opgesteld.

De kern van de visie is dat we aan de vertrouwde activiteiten nieuwe willen toevoegen. We zien graag dat de gemeente een plaats van bezinning is, maar ook een bron van energie waarbij de gemeente van betekenis is voor de hele Velpse gemeenschap. We hopen dat we daarmee mensen kunnen prikkelen om zich bij ons te voegen, terwijl de huidige gemeenteleden zich thuis blijven voelen in ons midden. Onze droom is: “Met hart, hoofd en handen delen wij de liefde van God met elkaar, met jong en oud, en met de wereld waarin wij onze plaats hebben gekregen. Wij zijn een gemeenschap die ruimte voor rust en bezinning creëert, die het evangelie verkondigt en die samen met anderen zorgt voor de schepping.”
De visienota moet beschouwd worden als een voorzet. Er is volop ruimte voor toetsing, aanscherping en aanvulling daarvan. Graag willen we daarom u/jou uitnodigen voor een interactieve ZOOM-sessie. In deze sessie lichten we de strekking van de visienota toe en doen we enkele concrete voorstellen om de visie concreet in te vullen. We horen dan graag wat u/jij vindt van de visie en de ideeën van de denkgroep. We zullen de visienota voorafgaand aan de sessie beschikbaar stellen.

De ZOOM-sessie vindt plaats op maandag 12 april aanstaande, om 20:00 uur.

Interesse om mee te praten? Neem dan uiterlijk 9 april contact op met Dick van der Kolk, scriba a.i.: scriba@pknvelp.nl of 06 55194890. U/je ontvangt dan een uitnodiging voor de ZOOM-sessie.