De Diaconie, samen met het Pastoraat,  nodigt u van harte uit om op woensdag 17 april  het komende Paasfeest met ons te vieren.

Wij staan stil bij het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Wij lezen uit de bijbel en zingen bekende liederen.

Daarnaast is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er is koffie of thee en een hapje en een drankje.

De middag begint om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur, de kerk is open om 14.00 uur.

Voor vervoer kan, indien nodig, gezorgd worden.

In verband met de organisatie van deze middag vragen wij of u zich wilt opgeven voor uiterlijk  10 april.

U kunt zich opgeven bij de volgende personen:

Renate Grimm, Mozartlaan 12  tel. 3647129

Janny Zweers, Pres. Kennedylaan 76, tel. 3617616, e-mail h.zweers7@upcmail.nl