Vieringen in tehuizen

Onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken worden in de verschillende tehuizen in Velp vieringen georganiseerd. Daarin gaan diverse voorgangers uit de regio voor, ook de voorgangers van PKN Velp.

Actuele informatie over deze vieringen staan in de Agenda

 

Weekopeningen en –sluitingen in de tehuizen

* Het Jagthuis

Weeksluiting elke 2e en 4e vrijdag van de maand om 15.30 uur.

* De Biesdel

Hier is jaarlijks een kerstviering.

* Oosterwolde

Weeksluiting elke 1e vrijdag van de maand om 16.00 uur.

* Hospice Rozenheuvel (Rozendaal)

Elke maandagmorgen om 10.30 uur is er een weekopening, geleid door verschillende voorgangers.

* Nieuw Schoonoord

Zes maal per jaar verzorgt is hier een oecumenische viering op dinsdagmiddag, waar voorgangers uit diverse gemeenten bij toerbeurt voorgaan.