Tienerkerk

Iedere eerste zondag van de maand is er tienerkerk voor jongeren van 13 t/m 18 jaar. Dit gebeurt tijdens de ochtenddienst. Uw kind kan meedoen vanaf de brugklas.

Hoe begint de tienerkerk?

Voor de Bijbellezing gaan de tieners, tegelijkertijd met de kindernevendienst, naar hun eigen ruimte. Daar hebben zij hun eigen dienst. De vorm verschilt per keer en varieert van:
• Film
• Discussie
• Knutselen
• Een tienerkerkdienst of andere activiteit voorbereiden.

Meer over de tienerkerk

• Twee groepen, elk afgestemd op de eigen belevingswereld: 13-15 jaar en 16-18 jaar.
• Altijd twee begeleiders per groep.
• De tieners blijven tot na de dienst bij elkaar.

Wat doet de tienerkerk nog meer?

Naast de kerkdienst organiseert de tienerkerk ook andere activiteiten, zoals het jaarlijkse bezoek aan de EO-jongerendag en éénmalige acties, zoals een dag geld ophalen voor een goed doel.

Wie leiden de tienerkerk?

De groep van 13-15 jaar krijgt begeleiding van:
Auke_Walda
Auke Walda

De groep van 16-18 jaar krijgt begeleiding van:

ERna Mariët-90

Erna Kroese en Mariët Roggeveen

Vooraf aanmelden voor de tienerkerk?

Het is niet nodig tieners vooraf aan te melden voor de tienerkerk. Maar het mag natuurlijk wel. Ook als er speciale aandachtspunten zijn, is contact vooraf prettig. Mail naar: jeugdraad@pknvelp.nl

Kan ik meedoen aan de tienerkerk?

Wilt u of wil jij meedraaien als leiding van de tienerkerk? Mail dan naar: jeugdraad@pknvelp.nl