Scriba

Mevr. Tiny Richter
Boonakker 4  6883HG Velp
Tel: 0263646001
Email: scriba@pknvelp.nl

 

Wat doet de secretaris (scriba)?

De scriba is de secretaris van de kerk en als het ware de spin in het web van de gemeente. Vele draden komen bij haar of hem bijeen.

 

Overzicht van alle activiteiten in de kerk

De scriba speelt een sleutelrol in het verkrijgen van een overzicht van alle activiteiten binnen de gemeente, vanuit uiteenlopende taakgroepen, commissies en individuele gemeenteleden. Dit overzicht is nodig om een beleid te kunnen ontwikkelen, waarbij iedereen betrokken is.

 

Secretariaat van de kerkenraad

De scriba verzorgt het secretariaat van de kerkenraad: zij/hij zorgt ervoor dat binnenkomende post op de juiste plaats terecht komt, verzorgt de agenda en bijbehorende stukken voor de vergaderingen van de kerkenraad en moderamen en maakt verslagen van deze bijeenkomsten met behulp van een notulist. Het is belangrijk dat alles wat van belang kan zijn voor (het proces van) meningsvorming in de notulen wordt opgenomen.

 

Zondagse mededelingen, preekroosters, planningen

De scriba verzorgt de mededelingen voor de zondagsdiensten en vult samen met de taakgroep Eredienst het preekrooster in. Ook houdt de scriba de planningen en roosters bij.

 

Communicatie

Meldingen van overlijden of andere meldingen die van belang of interessant kunnen zijn voor de gemeenteleden stuurt de scriba per mail naar gemeenteleden die dit willen ontvangen. Wilt u ook deze mails ontvangen? Mail dan naar: scriba@pknvelp.nl