Pastoraat

pastoraat

Omzien naar elkaar

Pastoraat is ‘omzien naar elkaar’. Het betekent dat gemeenteleden met elkaar meeleven in lief en leed. Dat gebeurt enerzijds vanzelf, doordat mensen elkaar kennen en met elkaar optrekken. Anderzijds zijn er ouderlingen, contactpersonen, de predikant, de kerkelijk werker en de jeugdwerker om het pastoraat vorm te geven.

 

Wie doet wat:

·         ds. Dick Juijn                      60+

·         pastor Janneke Bron          30-60 jaar

·         Auke Walda                        tot 30 jaar

·         Ouderlingen                        bezoekwerk en organisatie pastoraat

·         Contactpersonen                voor een klein wijkje

 

Organisatie ontmoetingen

·         Zondagochtend na de dienst: ontmoeting bij koffie/thee

·         Jaarlijkse contactbijeenkomsten

·         Gesprek met een contactpersoon

·         Deelname aan kringen en bijeenkomsten

·         Pastoraat gebeurt op vraag. Vraag gerust als u er behoefte aan hebt!

 

Behoefte aan contact?

Email: pastoraat@pknvelp.nl

 

Pastorale ouderlingen:

Marja Rutten Email: marjars@hotmail.com  Tel:0263618822 of 065104490

Chris Scharten Email: chris.scharten@hetnet.nl  Tel:0313487447

 

Contactpersoon of ouderling worden?

Neem dan contact op met ds. Dick Juijn.of Marja Rutten.