Geschiedenis Parkstraatkerk

Ontstaan van de Gereformeerde Kerk

De Gereformeerde kerk in Nederland vond haar oorsprong in ‘de Afscheiding’ (http://nl.wikipedia.org/wiki/Afscheiding_van_1834), een godsdienstige beweging die 1834 in ons land te Ulrum (Groningen) georganiseerd onder leiding van Ds. Hendrik de Cock. Het werd een explosieve ontwikkeling; in 1839 waren er al ruim 150 afgescheiden gemeenten in Nederland. De afgescheidenen tekende de Acte van afscheiding en Wederkering. Hiermee werd verklaard dat men opnieuw gemeenschap wilde hebben met de Nederlandse Hervormde Kerk wanneer deze zou terugkeren tot de waarachtige dienst Des Heren, waarbij de belijdenis der Kerk weer werd aanvaard en gehandhaafd. Gezien de fundamentele veranderingen in de Nederlandse Hervorm Kerk, met name na de tweede wereld oorlog, heeft dit uiteindelijk geleid naar de overgang van de Protestantse Kerk in Nederland in de eerste jaren van deze eeuw.

Gereformeerde kerkgebouwen Velp

In 1845 kwam er behoefte van een eigen kerkgebouw in Velp. Het duurde tot 1873 voor men een stuk grond gekocht had op de hoek van de Wilhelminastraat en de Bergweg. Op deze grond heeft men haar eerste kerkgebouw.
Gereformeerde Kerk Bergweg
In 1913 was er behoefte aan een grotere kerk. Men kocht een stuk grond aan de Parkstraat en bouwde daar een fraaie kerk met 600 zitplaatsen, die in 1915 feestelijk in gebruik werd genomen. De architect was Tjeerd Kuipers uit Amsterdam.

Parkstraatkerk 1915

Ten behoeve van de jeugd koopt de toenmalige kerkenraad het pand aan de Rozendaalselaan, het Jeugdhuis, “’t Centrum”  genaamd. Bij de restauratie in 1963 van het houtwerk van tongewelf en kap van de kerk blijkt dat de gevreesde Boktor actief is geweest. Men besloot de aangetaste delen te laten bespuiten met een insecticide werend en conserverend middel. Op 11 November 1964 in de late middag worden de kerk en toren door brand totaal verwoest als gevolg van de behandeling met het licht ontvlambare insecticide middel.

Nieuw plan

Deze tragische gebeurtenis, maakte de mensen enthousiast om snel geld in te zamelen voor een nieuw complex, waar de Eredienst en jeugd elk een plaats kan krijgen. Er worden plannen-, een enquête- en een bouw- commissie benoemd. Er is veel geld nodig naast het bedrag die de verzekering uitkeerde. Als architect wordt Stoffel van der Zee benoemd, hij maakt een plan voor het huidige gebouw aan de Parkstraat.

Nieuwe Parkstraatkerk 2      Nieuwe Parkstraatkerk 1

Nieuwe Parkstraatkerk                         Nieuwe Parkstraatkerk

In het begin werd aan de Parkstraatkerk de naam Phoenix (uit as herrezen) gegeven, deze naam is met de tijd verdwenen en wordt het op de dag van vandaag, het Parkstraatkerk complex genoemd.

Huidige functie van het Parkstraatkerkcomplex

In 2005 hebben de gezamenlijke kerkenraden (toen nog Hervormd en Gereformeerd, sinds eind 2005 samengegaan in de Protestantse Gemeente Velp als onderdeel van de landelijke kerkenfusie) besloten het Parkstraatkerk complex niet meer te gaan gebruiken voor de Zondagse Erediensten. Direct na het besluit door de kerkenraden in 2005 is er een initiatief ontstaan vanuit de kerkelijke gemeente om het Parkstraatkerk complex een andere invulling te geven. Daarvoor is in 2006 een Stichting opgericht genaamd de Protestantse Stichting Parkstraatkerk Velp. Deze Stichting is een volledige dochter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Velp en heeft ten doel:
Het bieden van- en in stand houden van huisvesting, ruimten en zalen ten behoeve christelijke-, charitatieve-, maatschappelijke-, culturele activiteiten en andere doeleinden van algemeen nut en het verrichten van alle andere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Inmiddels is de benedenverdieping verpacht aan  Parkstaete Zalencentrum V.O.F. (http://www.parkstaete.com). Zij zijn de ‘huiskamer’ van Velp geworden, door tegen redelijke tarieven de mogelijkheid te geven voor particulieren, verenigingen en bedrijven een zaal te huren voor vergaderingen, conferenties en feesten & Partijen. Daarbij verzorgen zij de volledige catering voor deze evenementen, van een kopje koffie, tot een volledige maaltijd.