Over Ons

LOGO-NIEUW1

De Protestantse Gemeente Velp is in januari 1998 ontstaan uit een samengaan van de Gereformeerde Kerk van Velp en de Hervormde Gemeente Velp. Samen behoren zo’n 1800 mensen tot de PG Velp. We werken in een aantal zaken samen met de Vrije Evangelische Gemeente te Velp en met de Protestantse Gemeente Rozendaal. Daarnaast is er ook een hartelijke oecumenische samenwerking met de OLV-Visitatiekerk in Velp. Wij zijn lid van de Raad van Kerken Velp-Rozendaal.

Ons karakter

Elke kerkelijke gemeente heeft een eigen karakter en kleur. Wij willen graag een open plek zijn voor ontmoeting met God en met elkaar, waar mensen zich gekend en herkend weten en waar ze geaccepteerd worden zoals ze zijn – een ieder met haar of zijn eigen bijzonderheden. Ontmoeting en ondersteuning – dat zijn onze kernwoorden.

Onze mensen

Wilt u weten wie de mensen van de Protestantse Gemeente Velp zijn en waar u ons kunt vinden? Kijk dan in het menu Contact, of bij Wie-is-wie?

Hoe zijn we georganiseerd?

De Protestantse Gemeente Velp kent een taakgroepenstructuur. De kern ervan is dat elke taakgroep in hoge mate verantwoordelijk is voor het eigen werkterrein en ook een eigen budget en begroting heeft. Ook kan een taakgroep weer werkgroepen (subgroepen) hebben. De Kerkenraad (waarin alle ambtsdragers zitting hebben) stelt het beleid vast, alsmede de begroting en de jaarrekening. De uitvoering van het beleid wordt gecheckt in de Kleine Kerkenraad, waarin elke taakgroep met een of twee personen is vertegenwoordigd. Hieronder ziet u de structuur:

Klik op foto voor een duidelijk groter beeld.

Organogram