Muziek

kerkmuziek

Muziek is belangrijk in alle vieringen en kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Velp. De predikant en de kerkmusici gaan hier professioneel mee om: muziek en de lofzang zijn veel meer dan de omlijsting van de Bijbellezingen, gebeden en de preek. Zij zijn van hoge kwaliteit en dragen de kerkdiensten.

Wie zijn de kerkmusici van de Protestantse Gemeente Velp?

De kerkenraad benoemde de volgende organisten:


Onno de Groot, coördinator en organist

Gert Jan Jongerden
Marcus de Haard
Arno Vree

Organisten en predikanten hebben rond de kerkdiensten contact met elkaar. Daarnaast overleggen de organisten in de taakgroep Eredienst over de orgels en andere instrumenten en over het repertoire.

Orgels en andere muziekinstrumenten

De gemeente beheert twee orgels:
• In de Grote Kerk een Hess-orgel uit de 18e eeuw
• In de Oude Jan een Van Vulpen-positief
In beide kerken kan ook een piano worden bespeeld. De akoestiek in beide ruimtes leent zich ook prima voor andere muziekinstrumenten.

 

Orgel van de Grote Kerk

     
In 1772 werd het orgel (het donkere middenstuk, zie het front) gebouwd door Hendrik Hermanus Hess en geplaatst in de R.K. kerk buiten de Wittevrouwenpoort in Utrecht. In 1810 kwam daar een nieuw orgel en in 1814 werd het Hess-orgel in de “Oude Jan” geplaatst. Toen de bouw van de Grote Kerk gereed kwam werd het orgel vanuit de Oude Jan naar de Grote Kerk verplaatst. Het werd toen uitgebreid met de grote pedaaltorens, die via platte velden met loze pijpen verbonden werden met het middenfront door de fa. Leichel & Zoon.

In 1935 werd het orgel voorzien van een pneumatische speeltafel aan de zijkant van het orgel en uitgebreid tot 2 manualen en vrij pedaal door Valcks en van Kouteren en in 1960 werd de dispositie nog een keer gewijzigd. In 1990 werd het orgel afgebroken en door A. H. de Graaf gereconstrueerd naar het Hess-orgel van 1772 met handhaving van enkele latere elementen, dus teruggebracht tot een éénklaviersorgel met 3 registers op het pedaal, waaronder één register met Leichelpijpen. Met deze reconstructie ontstond een prachtig orgel – een feest om op te spelen en om naar te luisteren. In de jaren na de reconstructie werd het orgel “verheven” tot Rijksmonument.

De huidige dispositie :

Manuaal:  Bourdon D 16′, Prestant 8’, Holpijp 8’, Octaaf 4’, Fluit 4’, Quint 3’, Octaaf 2’, Flageolet 1’, Mixtuur B/D 4 st., Cornet D 4 st., Trompet B/D 8’

Pedaal: Bourdon 16’, Bourdon 8’, Fagot 16’

Koppelingen  : Manuaal/Pedaal,  Tremulant

 

Welke muziek klinkt er zoal in de kerken?

De Protestantse Gemeente Velp zingt psalm- en kerkliederen uit:
• Tussentijds
• Zingend Geloven
• Het nieuwe liedboek 2013

Hoe kan ik meedoen?

Bespeelt u op professioneel of goed amateurniveau een instrument en wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om te musiceren in of rond de kerkdiensten? Neemt u dan contact op met Onno de Groot, via Email: onnogr2@hotmail.com