Meditatie

Meditatie

In de huidige drukke en overspannen samenleving zijn veel mensen op zoek naar momenten van rust, van stilte. Meditatie is een manier om stil te worden en naar binnen te keren, een weg naar zelfkennis. Het wordt al sinds mensenheugenis beoefend in alle vormen van religie, ook binnen het christendom. Eigen aan christelijke meditatie is dat zelfkennis gekoppeld is aan godskennis: een oude term uit het kloosterleven is ‘vacare’, dat betekent ‘vrij zijn’, bedoeld als vacare Deo, vrij zijn voor God.
We gaan kennismaken met verschillende vormen van meditatie. Elke bijeenkomst beginnen we met lichaamsoefeningen die iedereen kan. Daarna volgt een stiltemoment, dat kan aan de hand van een tekst of beeld, of met muziek. Tot slot kunnen we nog even napraten.

 

Begeleiding pastor Janneke Bron.
Locatie: Oude Jan.
Tijd: 20.00-21.00 uur.
Data: elke 1e en 3e dinsdag van de maand.

 

Meditatief zingen

Op de vijfde dinsdag van de maand is er meditatief zingen in de Oude Jan. We worden stil aan de hand van enkele ademoefeningen en zingen, zo mogelijk meerstemmig, liederen uit verschillende hoeken van de kerkelijke traditie. ‘Zingen is dubbel bidden’, dit zijn woorden die aan de kerkvader Augustinus worden toegeschreven en waarvan we zingend ontdekken hoe waar ze zijn. Je kunt ook zingend mediteren of meditatief zingen. Een goed voorbeeld daarvan zijn de liederen van Taizé, korte liederen die eenvoudig meerstemmig aan te leren zijn en herhaald worden gezongen. We zingen luisterend en ervaren hoe verbindend het is om aan samenklank te werken. Iedereen is van harte welkom, je hoeft geen koorervaring te hebben.

 

Begeleiding door Janneke Bron.
Locatie: Oude Jan
Tijd: We zingen van 20-21 uur en sluiten af met koffie of thee.
Graag aanmelden: janneke.bron@pknvelp.nl