Ledenadministratie

ledenadministratie

Hoe wordt er met gegevens omgegaan?

De Protestantse Gemeente Velp gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en gebruikt het ledenregistratiesysteem van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin worden alle mutaties verwerkt. Met deze informatie kunnen de contactpersonen nieuw ingekomen mensen bezoeken of jubilarissen feliciteren, en ook de namen van gemeenteleden die zijn overleden bekend maken via een mailing of zondags in de kerk.

Hoe kan ik informatie krijgen over mijn eigen gegevens?

Neemt u dan contact op met het kerkelijk bureau.