Kruisweg Grote Kerk

1. Jezus wordt ter dood veroordeeld
Matt. 27:1, Marcus 15:15, Lucas 23:25, Joh. 19:16

Jezus veroordeeld… Waarom, waarvoor, door wie? Valse getuigenissen? Angst? Onbegrip? Onvermogen? Onmacht? Pilatus durft uiteindelijk de verantwoording voor zijn veroordeling niet aan en wast zijn handen in onschuld. Wat doen wij? Hebben we de ander wel gezien én begrepen? Kennen we het hele verhaal wel? En dan nog… wie zijn wij… Als je het omdraait en zelf in de rol van de beschuldigde gaat staan? Wordt het dan anders?
Hannelies Walda

 

2. Jezus neemt het kruis op zijn schouders
Joh. 19:17

a) Verantwoordelijkheid nemen voor mijn leven hier op aarde. Het oppakken van mijn kruis. Die stap zetten omdat het leven dit van mij vraagt. Ook al weet ik dat het geen makkelijke weg is, dit is mijn weg…
Cristien Sangers

 

b) En zie… het kruis bloeit, met bladeren van hoop
Thea Stronks

 

3. Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis
Niet in de Bijbel

Uw kruis, zo zwaar te dragen.
U valt, staat op en vervolgt Uw weg, welke Uw Vader U heeft gezegd.

Henny Rosenboom

 

4. Jezus ontmoet zijn moeder Maria
Niet in de Bijbel, wel vertelt het evangelie dat Maria er was

Joh. 19: 25a, 26 en 27: ‘Bij het kruis van Jezus’ Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis

DOORNENKROON WORDT BLOEMENKRANS
voor Maria, voor mij én voor jou.

Regina Bekendam

 

5. Simon van Cyrene helpt het kruis te dragen
Matt. 27:32, Marcus 15:21, Lucas 23:26

Voor kruisdragers vaak heel moeilijk om hulp te (moeten) aanvaarden.
Hoe kwetsbaar is een mens.

Jeanet de Kuijper

 

6. Veronica droogt het gezicht van Jezus af
Niet in de Bijbel

Veronica droogt de tranen van Jezus’ gezicht af.
Piet Blok

 

7. Jezus valt voor de tweede keer
Niet in de Bijbel

Wat je te dragen krijgt is soms te zwaar.
Zie maar staande te blijven.
Waar is nog licht?
Janneke Bron

 

8. Jezus troost de wenende vrouwen
Lucas 23:28-3

a) Jezus weende, de vrouwen huilden om Jezus.
Jezus was zeer bedroefd om de vrouwen.
Hij zei tot hen: Ween over jullie zelf.
Er komen zware tijden aan.
Jullie zullen tot de bergen roepen: Val op ons…
Kitty van Hartingsveldt

 

b) Huil niet om Mij, huil om jezelf en jullie kinderen.
Ik zal je nooit verlaten.
Monica Haagsman

 

9. Jezus valt voor derde keer
Niet in de Bijbel

Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
Monica Haagsman

 

10. Jezus wordt van zijn kleren beroofd Niet in de Bijbel, wel wordt verteld dat er om zijn kleren gedobbeld wordt:
Matt. 27:35, Marcus 15:24, Lucas 23:34, Joh. 19:23-24

Wordt hij beroofd of geeft Hij zijn macht uit handen.
De hemel huilt als de Zoon van God word ontdaan van elke waardigheid.
In alle pijn van de wereld is Hij als een mantel om ons heen geslagen.
André Bikker

 

11. Jezus wordt aan het kruis genageld
Marcus 15:24, Lucas 23:33, Joh. 19:18

De grootste Liefde
Anne-José van der Kolk

 

12. Jezus sterft aan het kruis
Matt. 27:50, Marcus 15:37, Lucas 23:46, Joh. 19:30

a) De menigte hoort en schreeuwt – de Hemel huilt
Piet Blok

 

b) HET KRUISPUNT VAN DE GESCHIEDENIS
De gekruisigde Heer als Zwaard dat vanuit de Hemel het gordijn van boven naar beneden scheurt om voor altijd de weg naar de Vader open te houden. Col 2:15 “… aan het kruis heeft Hij de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd!”
Wilna Baak

 

13. Jezus wordt van het kruis afgenomen
Lucas 23:53, Joh. 19:3

De liefde tussen moeder en zoon, tussen mens en mens, verbonden. De liefde diep van binnen, overstijgt het leven tot ver in de dood.
Cristien Sangers

 

14. Jezus wordt in het graf gelegd
Matt. 27:59-60, Marcus 15:46, Lucas 23:53, Joh. 19:42

Maar toen zijn lichaam stierf begon zijn Geest te leven.
Tiny Richter