Koren

Puur Zang

Puur Zang bestaat uit zes enthousiaste gemeenteleden die met heel veel plezier samen al zingend musiceren. Vaak wordt Puur Zang op de piano begeleid door Hans Grotenbreg, maar ook Gert Jan Jongerden, één van onze organisten, doet dat regelmatig.

Wanneer zingt Puur Zang?
Puur Zang werkt graag een aantal keren per jaar mee aan de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Velp. Puur Zang repeteert meestal één keer per maand.

Wat zingt Puur Zang?
Het repertoire dat Puur Zang zingt is zeer gevarieerd. Zij zingen graag vele verschillende (kerk-) muziekstijlen. Ze houden van een swingende gospel en ook van een prachtig klassiek werk en alles wat daar tussenin zit.

Wie zijn Puur Zang?
Puur Zang bestaat uit: Ellen Luteijn en Ansjelien Schimmel, sopraan. Marja Rutten en Jolanda Blomjous, alt. Frank Volmerink tenor en Ton Schimmel bas en muzikale leiding. U kunt Puur Zang bereiken via Ton Schimmel, Email: ton.schimmel@planet.nl

 

Projectkoor

Zingen is fijn en goed voor mensen. Samen zingen is nog fijner en verbindt mensen met elkaar. Een zingende geloofsgemeenschap zijn wij omdat dat mensen en God samenbrengt.

Hoe graag iedereen in onze gemeente zingt blijkt wel uit het succes van de projectkoren de afgelopen jaren. De Appelbloesem en de Graankorrel waren prachtige oratoria die op deze manier konden worden uitgevoerd en ook met Pinksteren 2017 stond er zomaar weer een koor van 25 enthousiaste zangers.

Op dit moment wordt gewerkt delen uit de Messiah van Tore W. Aas, dirigent van het Oslo Gospel Choir. Het projectkoor zal meewerken aan de diensten op Goede Vrijdag en Paasmorgen. Repetities zijn op 27 januari, 24 februari, 10 en 24 maart, van 16.00-18.00 in de Grote Kerk.

De samenstelling van het koor is gevarieerd. Jong en oud zijn welkom, zolang er plezier is om met elkaar te zingen. Noten kunnen lezen is niet persé noodzakelijk, op toon kunnen blijven, thuis oefenen en met een groep mensen willen zingen is wel een must!

Meezingen?
Je kunt je aanmelden bij Marja Rutten, marjars@hotmail.com. De muziek wordt dan per e-mail toegestuurd.