Kerkblad

Lef!
Het kerkblad Lef! informeert u over de kerkdiensten en activiteiten in de gemeente. Het verschijnt 11x per jaar op papier in kleur. Abonnees ontvangen het blad per post thuis.

Hoe ziet het kerkblad van de Protestantse Gemeente Velp eruit?

De laatste uitgave van het kerkblad kunt u HIER inzien.

Hoe neem ik een abonnement op het kerkblad?

Een jaarabonnement kost € 25,00 Heeft u interesse? Uw abonnement kunt u overmaken via het banknummer: NL56 FVLB 0635 8100 50 t.n.v. Protestantse Gemeente Velp.
Meldt u dan wel even aan als abonnee. Mail dan naar kerkblad@pknvelp.nl

Kan ik meewerken aan het kerkblad?

Ja. Kopij kunt u per email of schriftelijk inleveren. Inleveren kan eventueel bij het Kerkelijk Bureau, Reigerstraat 30-J, 6881 ES Velp, maar liever per email: kerkblad@pknvelp.nl.

Wat zijn de richtlijnen voor het aanleveren van kopij?

 • Lever uw kopij aan als een Word-document dat u meestuurt als bijlage bij uw e-mail.
 • Uw computer is geen typemachine: gebruik alleen harde returns als het nodig is en niet na elke regel.
 • Gebruik in uw kopij één lettertype, steeds in dezelfde corpsgrootte.
 • Wees zuinig met hoofdletters, vette tekst en onderstrepingen.
 • Wilt u afbeeldingen meesturen? Doe dat dan als bijlage in jpg-formaat.
 • De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

 

Inleverdata van kopij:

Verschijningsdatum Lef!:                        Sluitingsdatum inleveren kopij:

 • 30 november 2017                                    13 november 2017
 • 2 januari 2018                                            woensdag 13 december 2017
 • 2 februari 2018                                          15 januari 2018
 • 2 maart 2018                                             12 februari 2018
 • 27 maart 2018                                           12 maart 2018
 • 4 mei 2018                                                 16 april 2018
 • 1 juni 2018                                                 14 mei 2018
 • 29 juni 2018                                               11 juni 2018
 • 31 augustus 2018                                      13 augustus 2018
 • 5 oktober 2018                                           17 september 2018
 • 2 november 2018                                       15 oktober 2018
 • 30 november 2018                                     12 november 2018
 • 11 januari 2019                                           woensdag 19 december 2018  
 • 1 februari 2019                                           14 januari 2019