Kerk in Actie

 

De Werkgroep Kerk in Actie Velp-Rozendaal ondersteunt het werk van de Diaconie met:

•        advies op de terreinen van Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
•        ondersteuning van de kerkdiensten waarin Zending of Werelddiaconaat centraal staan
•        aankondiging van de landelijke collectes
•        selectie van de doelen waarvoor we maandelijks in Velp collecteren
•        organisatie van schrijfacties voor gevangenen

kerkinactie

Hoe kan ik meedoen in de werkgroep Kerk in Actie?

We kunnen versterking gebruiken. Neemt u contact op met de voorzitter, de heer Wim Buizert, Tel: 0263635274
We vergaderen vijf maal per jaar en verdelen daar het werk voor de komende periode. Echt tijdrovend is ons werk dus niet.

Voorzitter Werkgroep Kerk in Actie Wim Buizert w.a.buizert@hotmail.com