Hulpprojecten

2015-2016 Vluchtelingen in Syrië

 

PKN Velp en PKN van Rozendaal steunen de Protestantse Gemeente in Damascus die vluchtelingen opvangt.
Het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente in Damascus bevindt zich in Bab Tuma (Thomaspoort), een wijk in het christelijke gedeelte van de Oude Stad.

Damascus is een grote stad met zes miljoen inwoners. Daar is maar één protestantse kerk. Dus mensen komen van heinde en verre. In augustus 2015 werd de kerk getroffen door een bomaanslag en raakte ernstig beschadigd.
Naast het kerkgebouw is in een eigen pand een kliniekje ingericht voor eenvoudige gezondheidscontroles. Daar wordt ook kleding uitgedeeld en bemiddeld om vluchtelingen onder dak te brengen. leder die om hulp vraagt wordt geholpen ongeacht of hij of zij moslim of christen is.
De vrouwengroep van de Protestantse Kerk van Damascus maakt handwerk dat op de Kerstmarkt in de Grote Kerk in Velp te koop wordt aangeboden. Het geld dat daarmee wordt opgebracht gaat naar het diaconale project.
U kunt het project steunen door een donatie: NL50 RABO 0369 7717 88 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Velp, onder vermelding van ‘diaconaal project Syrië’.

 

Presbyteriaanse kerk Damascus verwoest door bom, augustus 2015

    Presbyteriaanse kerk Damascus verwoest door bom, augustus 2015