Financiën

Een kerk kost geld. De Protestantse Gemeente Velp ontvangt geen subsidie. Wij moeten zelf de  begroting sluitend krijgen door inkomsten te verwerven en door zorgvuldig te zijn met de uitgaven. U ziet in het financieel overzicht hieronder hoe belangrijk de jaarlijkse bijdragen van kerkleden zijn.

geld

Begroting

Klik op deze regel voor de “Beknopte Begroting 2017 Protestante Gemeente Velp”
Voor vragen over de begroting kunt u terecht bij het College van KerkRentMeesters: ckrm@pknvelp.nl 

Onze inkomsten bestaan vooral uit:

Vrijwillige bijdragen van de leden en collecten 80%
Verhuur kerkgebouwen 10%
Rendement uit vermogen 10%

Onze uitgaven bestaan vooral uit:

Kosten predikanten 40%
Kosten kerkgebouwen 30%
Kosten kerkdiensten en pastoraal werk 8%
Algemeen beheer, zoals koster en administratie 17%
Overige 5%

U ziet het belang van uw jaarlijkse bijdrage.

Actie Kerkbalans

kerkbalans

Jaarlijks in de maand januari wordt er de actie Kerkbalans gehouden. Tientallen vrijwilligers gaan op pad om bij kerkleden de toezeggingformulieren rond te brengen en later weer op te halen. U laat ze toch niet voor niets komen en gaan?!

Transparant over geld

De Protestantse Gemeente Velp is open over het financieel beheer. Leden van onze gemeente kunnen jaarverslag en begroting inzien op het kerkelijk bureau en krijgen hierop een toelichting tijdens een gemeentebijeenkomst.

Collectemunten

Wijziging verpakkingseenheid collectemunten

Wij hebben gele 2-euromunten en blauwe 1-euromunten.

Vanaf heden wordt er verpakt per €50.
De gele munten worden verpakt per 25 stuks = €50
De blauwe munten worden verpakt per 50 stuks = €50
U kunt deze munten kopen door het gewenste bedrag (meervoud van €50 dus) over te maken naar bankrekeningnummer NL25 FVLB 0635 8102 20 o.v.v. “Collectemunten blauw en/of geel en naam en adres”.
Door overmaking van het geldbedrag beschikt u over een betalingsbewijs van uw giften in de collectezakken voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Het gewenste wordt zo mogelijk overhandigd in de kerk en anders thuis bezorgd.

Hannie van Noort