Dopen

 

Een kind laten dopen, kan dat zomaar?

Doop Josephine

Ja, en er zijn geen extra kosten aan verbonden. Tegelijkertijd:

  • De doop is niet louter een familieaangelegenheid; het gaat kind, ouders en geloofsgemeenschap aan. Daarom dopen wij altijd tijdens een kerkdienst van onze gemeente in de Grote Kerk of in de Oude Jan.
  • Bij een doop horen altijd twee gesprekken met de predikant of pastor. Over de doop als teken van Gods trouw, over het kind dat de doop ontvangt, over de rol van de ouders daarbij. En natuurlijk over de praktische gang van zaken tijdens de doopviering.

 

Wat gebeurt er tijdens de doopviering?

  • De doop laat zien dat een kind geen bezit is, maar een kostbaar geschenk waar ouders voor mogen zorgen. Mens worden gaat niet vanzelf. Onze kerk wil ouders en kinderen daarbij terzijde staan. Daarover zal gesproken, gezongen en gebeden worden tijdens de doopviering. Ook beantwoorden de ouders enkele – vooraf besproken – vragen.
  • Het kind dat de doop ontvangt, wordt op het hoofd driemaal besprenkeld met water.
  • Ieder die gedoopt wordt krijgt een doopkaars en een doopkaart mee. De kaars heeft tijdens de doopviering gebrand.

 

Moeten wij lid zijn van de kerk?

Een lidmaatschap is niet verplicht. Betrokkenheid van de doopouders met onze gemeente geven de voorbereidende gesprekken en de doopdienst wel meer inhoud.

 

Wanneer kan ons kind worden gedoopt?

Een doopviering vindt plaats in een kerkdienst van de gemeente en in overleg met de predikant en de ouders. Omdat er tijd nodig is voor de gesprekken, moet u rekening houden met ongeveer twee maanden voorbereidingstijd. We raden u aan om samen met de predikant een datum te zoeken.

 

Is mijn kind met de doop meteen lid van de kerk?

Nee. Met de doop wordt uw kind niet automatisch lid van de kerk. Daarvoor kan uw kind op volwassen leeftijd zelf kiezen nadat het geloofsbelijdenis heeft gedaan. Wel wordt uw kind in de administratie van de kerk opgenomen.

 

Ik ben volwassen, kan ik ook worden gedoopt?

Jazeker. In een kerkdienst – die u met de predikant hebt voorbereid – krijgt u gelegenheid te vertellen waarom u gedoopt wilt worden, volgeling van Jezus wilt zijn en lid van de kerk wilt worden. Dan ontvangt u een zegen en de doop.

Het is gebruikelijk in de doopviering tegelijkertijd geloofsbelijdenis te doen.

 

Erkennen andere kerken de doop ook?

De doop van een volwassene wordt door alle christelijke kerken erkend. De doop van een kind ook. Nederlandse kerken hebben hierover afspraken met elkaar gemaakt. Uitzondering hierop zijn enkele kerken die alleen de volwassendoop erkennen (een aantal baptisten- en pinkstergemeenten).