DIANA

DIACONAAL NETWERK ARMOEDEBESTRIJDING in de gemeenten Rheden en Rozendaal

Diana

De diaconie als aanspreekpunt

Ontstaan van het Diaconaal Netwerk Armoede-bestrijding gemeente Rheden (Diana)

Omdat diaconieën en caritasinstellingen steeds vaker te maken krijgen met armoedeproblemen, is in 2003 het initiatief genomen om binnen de gemeente Rheden een diaconaal netwerk te vormen.
Het is goed om als gezamenlijke kerken meer samenwerking en overleg te zoeken als het gaat om het signaleren en bestrijden van armoede. Door gebrek aan informatie, door onzichtbaarheid en onbereikbaarheid bestaat er ook een zekere verlegenheid bij diaconieën om adequaat te reageren op de armoede­pro­ble­matiek.
Door de krachten te bundelen en een aan­spreekpunt te creëren denken we de instanties, die te maken hebben met armoede, beter van dienst te kunnen zijn.
Diana is een oecumenisch platform waar de diaconieën van de in de oecumene samenwerkende kerken elkaar ontmoeten en bijstaan.

De doelen van Diana zijn:

  • Het uitwisselen van armoede-ervaringen van de aangesloten dia­co­nieën en caritasinstellingen.
  • Het kritisch volgen en bespreken van het gemeentelijk minimabeleid.
  • Het bevorderen van de deskundigheid van de diaconieën en Parochiële Caritasinstellingen (PCI’s) op dit punt.
  • Een aanspreekpunt namens de kerken te zijn voor de verschillende instanties binnen de burgerlijke gemeente Rheden die worden geconfronteerd met armoede.

Wat is armoede?

Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld. Toch zijn er in ons rijke Nederland nog een miljoen mensen die nog steeds op of rond de armoedegrens leven en dat aantal zal toenemen. Er zijn veel mensen – ouderen en eenoudergezinnen met opgroeiende kinderen – die al jarenlang van een minimuminkomen moeten rondkomen. Door langdurig onder het sociaal minimum te leven dreigen deze mensen te vereenzamen en door de maatschappij buitengesloten te worden.

Armoede bestaat, ook in de gemeente Rheden!

De bestaande voorzieningen, waar zij een beroep op kunnen doen, schieten tekort en functioneren voor hen niet goed. In sommige gevallen is er zo’n opeenstapeling van tegenslag en ellende, dat alleen noodhulp nog enig soelaas kan bieden. Wat kunnen wij daaraan doen?
Diana onderhoudt contact met onder andere de Cliëntenraad van de gemeente Rheden, Stichting Mensen in de Bijstand en Stichting Voedselbank. Ook contacten met de Sociale Dienst en Stichting Viva Rheden zijn belangrijk.

 

Links:

Diana is een initiatief van de samenwerkende kerken in de gemeenten Rheden en Rozendaal.

 

Diakonie Protestantse Gemeente Dieren

www.pkdieren.nl

 

Parochiële Caritasinstelling St. Eusebiusparochie Dieren

www.eusebiusparochie.nl/dieren

 

Diaconie Volle Evangelische gemeente De Hoeksteen, Velp

www.veg-dehoeksteen.nl

 

Parochiële Caritas Instelling Sint Eusebiusparochie   locatie Dieren/De Steeg/Rheden/Velp

www.eusebiusparochie.nl

 

Diakonie Protestantse Gemeente Ellecom/De Steeg

www.pges.nl

 

Diakonie Protestantse Gemeente Rheden

www.dorpskerkrheden.nl

 

Diakonie Protestantse Gemeente Rozendaal

www.dekerkvanrozendaal.nl

 

Diakonie Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O.
www.spankeren.protestantsekerk.net

 

Diakonie Protestantse Gemeente Velp
www.pknvelp.nl

 

Diakonie Vrije Evangelische Gemeente Velp

www.bondveg.nl/velp

 

Parochiële Caritasinstelling St. Eusebiusparochie Velp

www.eusebiusparochie.nl/velp

 

Vineyard Gemeente Dieren

www.vineyarddieren.nl

 

Diaconie Evangelische gemeente Dieren

www.egdieren.nl

 

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op:

Seia Moet-Boekema (secretaris)
Tel: 0263824636
email: seiamoet@gmail.com