DIANA

DIACONAAL NETWERK ARMOEDEBESTRIJDING in de gemeenten Rheden en Rozendaal

Diana

De diaconie als aanspreekpunt

Ontstaan van het Diaconaal Netwerk Armoede-bestrijding gemeente Rheden (Diana)

Omdat diaconieën en caritasinstellingen steeds vaker te maken krijgen met armoedeproblemen, is in 2003 het initiatief genomen om binnen de gemeente Rheden een diaconaal netwerk te vormen.
Het is goed om als gezamenlijke kerken meer samenwerking en overleg te zoeken als het gaat om het signaleren en bestrijden van armoede. Door gebrek aan informatie, door onzichtbaarheid en onbereikbaarheid bestaat er ook een zekere verlegenheid bij diaconieën om adequaat te reageren op de armoede­pro­ble­matiek.
Door de krachten te bundelen en een aan­spreekpunt te creëren denken we de instanties, die te maken hebben met armoede, beter van dienst te kunnen zijn.
Diana is een oecumenisch platform waar de diaconieën van de in de oecumene samenwerkende kerken elkaar ontmoeten en bijstaan.

De doelen van Diana zijn:

  • Het uitwisselen van armoede-ervaringen van de aangesloten dia­co­nieën en caritasinstellingen.
  • Het kritisch volgen en bespreken van het gemeentelijk minimabeleid.
  • Het bevorderen van de deskundigheid van de diaconieën en Parochiële Caritasinstellingen (PCI’s) op dit punt.
  • Een aanspreekpunt namens de kerken te zijn voor de verschillende instanties binnen de burgerlijke gemeente Rheden die worden geconfronteerd met armoede.

Wat is armoede?

Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld. Toch zijn er in ons rijke Nederland nog een miljoen mensen die nog steeds op of rond de armoedegrens leven en dat aantal zal toenemen. Er zijn veel mensen – ouderen en eenoudergezinnen met opgroeiende kinderen – die al jarenlang van een minimuminkomen moeten rondkomen. Door langdurig onder het sociaal minimum te leven dreigen deze mensen te vereenzamen en door de maatschappij buitengesloten te worden.

Armoede bestaat, ook in de gemeente Rheden!

De bestaande voorzieningen, waar zij een beroep op kunnen doen, schieten tekort en functioneren voor hen niet goed. In sommige gevallen is er zo’n opeenstapeling van tegenslag en ellende, dat alleen noodhulp nog enig soelaas kan bieden. Wat kunnen wij daaraan doen?
Diana onderhoudt contact met onder andere de Cliëntenraad van de gemeente Rheden, Stichting Mensen in de Bijstand en Stichting Voedselbank. Ook contacten met de Sociale Dienst en Stichting Viva Rheden zijn belangrijk.

Links:

Stichting Voedselbank Arnhem
Gemeente Rheden
Gemeente Rozendaal

Wie nemen er deel aan Diana?

Diana is een initiatief van de samenwerkende kerken in de gemeenten Rheden en Rozendaal.

· Diaconie Protestantse Gemeente Dieren
· Diaconie Protestantse Gemeente Ellecom/De Steeg
· Diaconie Protestantse Gemeente Rheden
· Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
· Diaconie Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O.
· Diaconie Protestantse Gemeente Velp
· Diaconie Vrije Evangelische Gemeente Velp
· Parochiële Caritasinstelling St. Eusebiusparochie
· Parochiële Caritasinstelling Parochie Levend Water (IJsseloever)
· Vineyard Gemeente Dieren

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op:

Annemiek van Otterlo (secretaris)
Tel: 0313415024
Email: amgroenendijk@planet.nl