Contactbijeenkomsten

Contactbijeenkomsten

Elk jaar worden in het Rondeel contactbijeenkomsten gehouden, om elkaar te ontmoeten en samen te praten over een onderwerp.

In de Agenda wordt vermeld op welke data er bijeenkomsten zijn.

 

Elk jaar is er een ander onderwerp.

 

Als u zich wilt voorbereiden dan is meer informatie te vinden op de website van de Protestantse Kerk Nederland 

 

De bijeenkomsten worden geleid door ds. Dick Juijn en pastor Janneke Bron.
U kunt zich bij een van hen aanmelden.