Contactbijeenkomsten

Contactbijeenkomsten

Elk jaar worden in het Rondeel contactbijeenkomsten gehouden, om elkaar te ontmoeten en samen te praten over een onderwerp.

In 2017 is dat:

– woensdag 19 april ’s avonds, 19.30 – 21.30 uur

– dinsdag 25 april ’s middags, 14.30 – 16.30 uur

– donderdag 11 mei ’s morgens, 10.00 – 12.00 uur

 

Het onderwerp is dit jaar: Kerk 2025 – Waar een Woord is, is een weg.
De organisatie van Protestantse Kerk is aan het veranderen, zowel landelijk als plaatselijk. Meer ruimte voor de inhoud: het geloof.
Over wat dat betekent willen we samen nadenken en van gedachten wisselen.

 

Aan dit onderwerp wordt in Lef! aandacht besteed en als u zich wilt voorbereiden dan is meer informatie te vinden op de website van de Protestantse Kerk Nederland 

 

De bijeenkomsten worden geleid door ds. Dick Juijn en pastor Janneke Bron.
U kunt zich bij een van hen aanmelden.