Collectes

Kerkdienst

 

 

 

 

 

Voor wie of wat wordt er gecollecteerd?

De eerste collecte in de dienst is altijd voor de Diaconie, de tweede voor de Kerk en de derde afwisselend voor Diaconie en Kerk.
Op de eerste zondag van de maand is de collecte bijna altijd voor een project van Kerk in Actie. Deze projecten worden uitgezocht door de werkgroep Kerk in Actie, sommige in samenwerking met de Jeugdraad. Er wordt gecollecteerd voor projecten plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Deze staan benoemd in het opgestelde collecterooster van de eredienst.
Daarnaast zijn er zogenaamde opgelegde collectes vanuit de landelijke PKN.
Korte toelichtingen op de collectes kunt u lezen in de online versie van Lef! onder de tab: Kerkblad.
Tevens kunt u de toelichtingen lezen in de Agenda bij de betreffende erediensten en wordt in de kerkdienst een toelichting gegeven door tekst of een filmpje voorafgaand aan de collectes.

 

Geld tellen

U snapt natuurlijk dat het ingezamelde collectegeld geteld moet worden. Een vriendelijk verzoek van het telteam: wilt u opletten dat u geen buitenlandse munten in de collectezak stopt want de telmachine kan alleen euromunten tellen en loopt vast als er ‘vreemde munten’ ingaan.
Dank namens het telteam.

 

Collectemunten

De collectemunten worden verpakt per € 50,-
De gele munten van € 2,- worden verpakt per 25 stuks
De blauwe munten van € 1,- worden verpakt per 50 stuks

U kunt deze munten kopen door het gewenste bedrag (meervoud van € 50,- dus) over te maken naar bankrekeningnummer
NL25 FVLB 0635 8102 20 o.v.v. ‘Collectemunten blauw en/of geel en naam en adres’.
Door overmaking van het geldbedrag beschikt u over een betalingsbewijs van uw giften in de collectezakken voor uw aangifte Inkomstenbelasting.
Het gewenste wordt zo mogelijk overhandigd in de kerk en anders thuis bezorgd.

Hannie van Noort