Bloemengroep

Verse bloemen sieren wekelijks onze kerkruimte: rondom speciale kerkdiensten en als bloemengroet aan gemeenteleden. Vaak vertellen de bloemen een verhaal dat aansluit bij hetgeen in de kerk verteld wordt. De bloemengroep verzorgt dit.

De bloemen die op zondagochtend in de kerkzaal staan, gaan na de dienst als groet van de gemeente naar mensen die lief of leed te dragen hebben.

Hoe doe ik mee met de bloemengroep?

Ook u kunt deze vrijwillige taak op zich nemen. De predikant zal tijdens de kerkdienst vragen wie de bloemengroet wil bezorgen. U kunt uw hand opsteken en na afloop van de dienst de bloemen en het bezorgadres meenemen.

Liturgisch bloemschikken

Vruchtbaar leven-220
Bloemen zijn bijzonder geschikt om de beleving tijdens de kerkdienst te verdiepen en er een bijzondere betekenis aan te geven. Symbolisch of liturgische geschikte bloemen kunnen de diepere zin van de kerkelijke feestdagen tot uitdrukking brengen. De kleuren van de gebruikte materialen en de vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten worden gebruikt om hun speciale betekenis en symboliek. Met beeldkracht en symboliek van bloemen, hun kleur of vorm is het mogelijk religieuze thema’s uit te beelden. Bijvoorbeeld in de veertigdagentijd voor Pasen; rond Pinksteren, Adventstijd, Kerst of andere bijzondere dagen.

Het uitbeelden en uitvoeren van een liturgisch of symbolisch bloemstuk gaat aan de hand van voorbeelden met thema’s uit het boek van Kerk in Aktie “Symbolisch bloemschikken Protestantse Kerk’’.

Hoe doe ik mee met de liturgische bloemschikgroep?

Hebt u belangstelling om mee te werken in de liturgische bloemschikgroep, neem dan contact op met: Leny Bleijenberg via Email: leny.bleijenberg@versatel.nl