Bankrekening Diaconie

Diaconie3

De Diaconie steunt namens de kerk armen en zieken. Een gift aan de Diaconie is dus niet voor de kerk zelf bestemd, maar voor mensen binnen en buiten de kerk, of voor een goed doel. U kunt geld geven via het banknummer van de Diaconie: NL50RABO0369771788 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Velp.

Heeft u vragen over uw bijdrage aan de Diaconie of over het werk van de Diaconie?
Neem dan contact op met de voorzitter of secretaris van de Diaconie.

Begroting

Klik op deze regel voor de “Begroting Diaconie 2016 Protestante Gemeente Velp”

Voorzitter

Dhr. Arthur Ohm
Daalhuizerweg 6A, 6881 NZ Velp
0263635697
Email: arthurelsohm@planet.nl

Secretaris

mw. S. Moet- Boekema
Churchillplein 30, 6883 EW Velp
0263824636
Email: diaconie@pknvelp.nl