Anders Vieren

Beleidsplan, speerpunten Taakgroep Eredienst:

•                    Blijven werken aan sfeer, kwaliteit en variatie.

•                    Experimenteren met andersoortige kerkdiensten, eventueel op een ander tijdstip.

•                    Sfeer en kwaliteit ook aan de rand van de eredienst.

 

Onder leiding van Ton Schimmel zijn vele jaren lang de ‘Samen anders vieren-diensten’ georganiseerd. Diensten waarin muziek altijd een grote rol speelde, de ene keer speelden er klassieke musici van het Gelders Orkest, een andere keer genoten we van jazz of gospel. De diensten waren steeds verrassend, er werd écht anders gevierd, altijd met een predikant, al dan niet van eigen bodem.

Ton is er vorig jaar mee gestopt, maar we blijven energie steken in ‘anders vieren’. Heb je ideeën en wil je meedenken? Neem dan contact op met pastor Janneke Bron (janneke.bron@pknvelp.nl).