Actie Kersttas

kersttassen-2016-11

Wat is de Actie Kersttas?

De Aktie Kersttas is een gezamenlijke oecumenische actie van 9 Diaconieën en Parochiële Caritas Instellingen (PCI) van de kerken in de Gemeenten Rheden en Rozendaal onder de paraplu van DIANA. DIANA staat voor Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding in de gemeenten Rheden en Rozendaal.

Op een zaterdag en/of zondag in de Adventsperiode kunnen mensen boodschappen brengen. Deze worden naar een centraal punt gebracht en verdeeld onder mensen die het moeilijk hebben. Doel is hen zo ook een fijne Kersttijd te bezorgen.

Nederland behoort nog steeds tot de rijkste landen ter wereld. Toch zijn er in ons rijke Nederland nog meer dan 2,5 miljoen mensen die op of rond de armoedegrens leven en dat aantal neemt nog steeds ondanks het einde van de economische crisis!

Er zijn veel éénoudergezinnen met opgroeiende kinderen, werklozen en ouderen die al jarenlang van een minimum moeten rondkomen.

De Actie Kersttas betekent een extraatje voor diegenen die van een minimuminkomen moeten leven. Met uw boodschappen maken we ‘modelpakketten’ die worden verspreid door de Stichting Mensen in de Bijstand in samenwerking met de plaatselijke Diaconieën en Caritasinstellingen.

Doet u mee?
Heeft u tips of suggesties aangaande deze doelgroep, meld het ons dan s.v.p.!

 

Klik hier voor de “Folder Actie Kersttas 2018”

 

Contactpersoon DIANA:

Seia Moet-Boekema
email: seiamoet@gmail.com
tel: 0263824636